måndag 7 februari 2011

Barnmorskans attityd då hon ger bröstmjölksersättning

Av Eva-lotta Funkquist

I en studie ville man undersöka hur barnmorskor resonerade då de gav bröstmjölkersättning på BB till barn vars mammor avsåg att amma. Barnmorskorna fick skriva ner sina tankar och reflektioner. Barnmorskorna kunde i relation till sina synsätt delas in i fyra grupper, nämligen de som såg familjen som en helhet, de som såg barnet och mamman som jämställda men separata, de som såg mamman som överordnad och slutligen de som såg barnet som överordnat.

Barnmorskan som såg familjen som en helhet gav ersättning i tron att det främjade amningen i ett långsiktigt perspektiv. Mamman sågs som en jämbördig individ och amningen ansågs vara värdefull för mammans och barnets fortsatta relation. Barnmorskor som såg barnet och mamman som jämställda men separata gav ersättning med ett kortsiktigt perspektiv; det blev lugnt och tyst vilket uppfattades gynna både mor och barn. De som såg mamman som överordand såg det som sin uppgift att serva mamman. Slutligen, de som såg barnet som överordnat tvivlade på mammans förmåga att klara av amningen. Amning och ersättning betraktades bara som olika sätt att ge mat. Barnmorskan uppfattade sig som den, i egenskap av professionell, som bäst kunde avgöra vad som var "bäst" för barnet.

Klicka på rubriken så kan du läsa artikeln i fulltext.

Inga kommentarer: