tisdag 22 februari 2011

Hälsopåstående eller lagstifta för all tillskottsnäring?

Av Signe Franks

Aktion i EU för att blockera hälsopåstående om DHA i tillskottsnäring

För första gången sedan EU antog en förordning om närings- och hälsopåståenden om livsmedel förbereds nu en aktion bland ledamöterna för att blockera ett påstående som godkänts av EFSA (European Food Safety Authority), den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet.

Påståendet gäller tillsatsen av den långkedjiga n-3 fettsyran dokosahexaensyra, DHA, som sägs ge barnet bättre syn. DHA förekommer i bröstmjölken i små mängder och är då i en helt annan miljö med enzymer mm. än den DHA som framställs ur alger eller ögonhålorna från fiskar och sätts till en pulverprodukt. I marknadsföringen, där sådan tillåts, kan det exempelvis stå ungefär ”Du vill ju att hon ska se bättre - solnedgångar, elefanter, stjärnorna”…”(produktens namn) förbättrar ögonens utveckling”.

Den forskning som ligger till grund för godkännandet stöds inte av mer övergripande forskningssammanställningar från exempelvis Cochrane (som brukar göra oberoende sammanställningar av relevanta undersökningar inom hälsovården).

När det gäller tillsatsämnen i modersmjölksersättningar och tillskottsnäring anser de som ifrågasätter DHA påståendet att samtliga barn bör ha tillgång till bästa tänkbara produkter. Om det visar sig att en tillsats är ofarlig och nödvändig ska detta tas upp i reglerna för produktsammansättningen och tas med i innehållsdeklarationen: aldrig som ett hälsopåstående.

Det är också på tapeten att försöka ändra den relativt ”hemliga” hanteringen av närings- och hälsopåståenden så att allmänheten får bättre insyn och processen blir mer demokratisk.
Läs mer på Baby Milk Actions hemsida, där det även går att ladda ner en så kallad briefing som kan skickas till EU-ledamöterna.Svenska livsmedelsverket har information om EFSA på svenska:

1 kommentar:

Ellinor sa...

Det vore utmärkt om det inte var så hemligt längre med produktsammansättningen och innehållsdeklarationen. Ge förtroendet åt familjerna att själva kunna läsa och begrunda.