fredag 18 februari 2011

Risker med utebliven bröstmjölk: förtidigt födda barn

Av Eva-Lotta Funkquist

Matning med bröstmjölk till det förtidigt födda barnet är av en alldeles speciell betydelse eftersom risken att det ska drabbas av den fruktade sjukdomen necrotiserande enterocolit (cirkulatorisk kollaps av tarmen) är betydligt större om barnet får bröstmjölksersättning. Ofta blir man tvungen att ta bort stora delar av tarmen om barnet insjuknar. Sjukdomen är vanligare i t.ex. USA än i Sverige p.g.a. systemet med mjölkbanker inte är lika väl utbyggt där. I Sverige får så gott som alla barn födda före graviditetsvecka 35 alltid bröstmjölk då de matas.

U.S Department of Health and Human Services har räknat ut hur stor riskökningen är om barnet inte får bröstmjölk och kommit fram till 138%. Klicka på rubriken om du vill se källan.

Inga kommentarer: