fredag 18 februari 2011

Vad gör Folkhälsoinstitutet i amningsfrågan?

Av Marit Olanders

Folkhälsoinstitutet är en av fyra myndigheter som ingår i samordningsgruppen för amningsfrågor, vars syfte är att samordna det nationella arbetet inom amningsområdet. En strategisk plan för samordning av amningsfrågor har tagits fram.
Vad gör Folkhälsoinstitutet för amningen egentligen? Jag tittade i mötesprotokollen för de tre mötena som gruppen hade under 2010.

Telefonmöte 2010-01-11

Information om uppmärksamhetsveckan.

Vi väntar på besked från FHI på frågan om de kan hålla i uppdraget att följa
upp den strategiska planen.

Möte 2010-05-03
Ingen representant för Folkhälsoinstitutet närvarade på mötet.

”Vi väntar fortfarande på svar om Statens folkhälsoinstitut har möjlighet att driva projektet om uppföljning av den strategiska planen.”

” I den strategiska planen står det att målen ska följas upp. Folkhälsoinstitutet har diskuterat möjligheten att ansvara för denna uppföljning, men ännu inte lämnat besked om de kan göra det eller inte.”

Telefonmöte 2010-09-06
”N… berättar att det är mycket fokus nu på Folkhälsoinstitutet att få klart den folkhälsopolitiska rapporten (FHPR), som ska lämnas till regeringen 31 oktober, 2010. Där följs bl.a. upp vilka av de insatser inom amningsområdet som föreslogs i föregående rapport 2005, som har genomförts.”

”N … meddelar att Folkhälsoinstitutet inte har möjlighet att stå för utvärderingen av den strategiska handlingsplanen.”

1 kommentar:

Nadja sa...

Tack Marit för att du publicerar sådana här protokoll!
Jag mailade FHI:s generaldirektör Sarah Wamala och frågade vad hon tänker göra åt saken och fick precis svar att avdelningen för levnadsvanor och livsmiljö kommer att skicka mig ett svar. Jag återkommer med mailkonversationen. Trevlig helg!