torsdag 3 februari 2011

Exklusiv amning i sex månader

Av Eva-Lotta Funkquist

Exklusiv amning i sex månader (enligt WHO:s rekommendation) leder till att barn födda i ett i-land drabbas av färre infektioner och mindre ofta är i behov av sjukhusvård upp till 12 månaders ålder. Delvis amning hade inte den här effekten. Man tittade på alla sorters infektioner, t.ex. övre luftvägsinfektioner, maginfluensa, öroninflammationer, urinvägsinfektioner och ögoninflammationer. Klicka på rubriken om du vill läsa artikeln.

1 kommentar:

Elin sa...

Intressant att det var så stor skillnad på pojkar och flickor. Står det något i fullängdsartikeln om vad det kan bero på?